Velkommen til Linglossa!

Linglossa er en app som hjelper deg med effektiv læring av fremmedspråk og ordforråd. Glosene du trenger kommer til å bli lett tilgjengelig for deg hvor som helst og når som helst. Med fokus på fagspråk, Linglossa byr på en unik verdi for sine brukere. Vi ser et økende behov for forbedring av språkferdigheter blant de proffe som reiser og jobber utenlands, og vi har tro på at Linglossa vil hjelpe dem med å oppnå dette.

Generelt ordforråd og fagspråk

Lær deg et språk på grunnleggende (A1) og avansert (>A2) nivå. Bli kjent med de mest brukte glosene og uttrykkene.

Følgende språk er tilgjengelige i Linglossa:

  • britisk engelsk
  • norsk (bokmål)
  • polsk
 

Begynner du i en ny jobb i utlandet? Lær fagspråk fra følgende bransjer:

  • Byggeteknikk (bygg og anlegg)
  • Geomatikk og landmåling
  • Pedagogikk
 

Vårt team fortsetter å jobbe for å inkludere flere språk og bransjer i nær fremtid.

Optimalisert læringsprosess

Språk blir brukt i kommunikasjon på forskjellige måter. Gjør varierende oppgaver som utvikler de fire språkferdighetene:

  • Lesing
  • Lytting
  • Skriving
  • Muntlig
 

Læringsprosessen er basert på et velkjent og lenge brukt system av intelligente repetisjoner SRS (Spaced Repetition System). Systemet tar utgangspunkt i en såkalt glemselskurve og velger et riktig tidspunkt for neste repetisjon for at du oppnår best mulig resultat.